Sök på sidan

Varför Vega?

Mången har frågat mig: Vad är Vega, varför finns Vega nu i Jakobstad? Låt mig försöka svara.
Av Bror Hagström

Skolningsfartyget Vega transporterades i juni 1997 från Tallinn till Jakobstad. Estniska staten hade överlåtit Vega som gåva till Vega-stiftelsen, vars ändamål är att restaurera Vega i ursprungligt och seglingsdugligt skick.

Vega byggdes på Oy Laivateollisuus Ab:s (LaTe) varv i Åbo och levererades 1952 till Sovjetunionen. Vega ingick i det otroligt tunga krigsskadeståndet, som åvälvdes Finland efter senaste krig.

Avtalet om krigskadestånd utgjorde en väsentlig del av fredsförhandlingarna och var en förutsättning för fredsavtalet. Vega kan sålunda betraktas som en symbol för vår bestående fred.

Krigsskadeståndets belopp, formellt 300 miljoner gulddollar, skulle betalas i varor och fördubblades genom att det bands till värdet före kriget.

En del av skadeståndet betalades i form av fartyg. Först en lång lista på existerande fartyg. Sedan i form av nya, för ändamålet byggda fartyg. Det var inte fråga om småsaker.

Eftervärlden kan knappast ens fatta vidden. De nya fartygens antal steg över 500 st. Av dessa var 91 st tremastade träskonare av samma typ som Vega.

Det gäller fartyg byggda i trä. Redan före kriget hade man frångått träet som material för fartyg av denna storlek. Nu gällde det att hastigt samla kunniga skeppstimmermän; samla och nyskapa en gammal kunskap. För ändamålet grundade LaTe tog sig frejdigt an uppgiften med tillämpande av moderna metoder; limträbalkar. De torde ha producerat 45 skonare. T.ex. F.W.Hollming i Raumo byggde 35 st med traditionella balkar.

En av Like:s skonare byggdes omagnetiskt och kallades "guldskonaren" eftersom den blev så dyr.

Det var inga småbåtar. Vega mäter 44,95 meter (Loa) med en bredd om 8,75 m; ett havsgående segelfartyg med 225 hkr råoljemotor.

Av dessa över 500 fartyg är enligt uppgift endast Vega i sådant skick att det kan repareras. Vega är visserligen miserabel i dag efter mer än tio år på torra land.

..............

VEGA har hela tiden använts som ett skolningsfartyg för handelsflottan. Hemhamnen har hela tiden varit Tallinn.

VEGA är det sista sitt slag. Den sista produkten av finsk skeppbyggnadskonst i trä av denna dimension. Urgammal kunskap kombinerad med modernaste träkonstruktion.

VEGA är Europas historia. Slutfasen av de ekonomiska uppgörelserna efter andra världskriget.

VEGA är Östersjöländernas historia. Slutfasen efter den sista väpnade konflikten; den sista i en månghundraårig historisk utveckling.

VEGA är Finlands historia. Ett litet lands förtvivlade ekonomiska kamp för sin självständighet, - och inledningen till ett industriellt uppvaknande.

VEGA är brödrafolkens samhörighet. Återbördad av esterna till Finlands folk är Vega en dokumentation av dessa folks nära förbindelser och viljan att se mot framtiden tillsammans.

VEGA måste räddas.

VEGA är vår omistliga nationalegendom.

VEGA får ej förfalla - förmultna - försvinna.

Detta är mitt svar på frågan varför Vega nu är i Jakobstad.

VEGA är den ljusaste stjärnan i Lyran, spektraltyp AO, magnitud 0.1. Efter Sirius och Canopus den ljusaste stjärnan på vår himmel. Namnet lär vara en förvanskning av arabiska al-Waki den fallande Örnen.

Tremastade barken VEGA gav namnet åt Vegaexpeditionen, och efter det åt mången vacker kvinna i Norden.

GamlaHamn_logotyp.png

Gamla Hamn i Jakobstad rf

gamlasatama@gmail.com

Vega-stiftelsen

info@vegastiftelsen.fi

Vega-stiftelsen tfn: 044 242 2073

Maria Lunabba tfn: 050 594 7814

Gamla Hamnvägen 19, Jakobstad

Skeppsgården öppen 3.6–26.7.2024

må–fre kl. 11–16

Övriga tider enligt överenskommelse

Jakobstads Gamla Hamn Ab

peter.bostrom@datic.fi