Sök på sidan

Varvet

Rapport om ett talkoarbete

Ett plastskjul förvandlas till en skeppshall

Det skjul som uppfördes som regn- och vindskydd för Jakobstads Wapen har en solid stålstomme. Väggar och tak gjordes dock endast av plast fästad med ribbor och bräder. Plasten höll inte länge och när Wapnet hade sjösatts avstannade underhållet.
Skjulet blev så småningom en veritabel styggelse.

Krigsskadeståndsskonaren Vega rullades in i hallen efter midsommar 1997 varefter Vega-stiftelsen skötte om att taket torftigt täcktes med presenningar, vilket dock var otillräckligt.

Vega-stiftelsen ingick i ett avtal med Jakobstads Gamla Hamn Ab med innehåll, att aktiebolaget sökte EU-stöd för iståndssättandet av hallen men att stiftelsen står för iståndsättandet i övrigt. Mot denna prestation tillerkändes stiftelsen rätt att använda hallen under saneringen av Vega.

Detta är bakgrunden till:

SPIKANTALKO

Själva spikantalko startade i juni 1998. Avsikten var att förlänga byggnaden och spika själva ytterväggarna och takets utskiften. Byggnaden är 48,35 meter lång, 12,35 meter bred och 9,30 meter hög vid takkanten. Höjden vid åsen är 11,70. Härtill kommer en trappa och ett visningsannex. Totala väggytan är 1.215 m2.

Eftersom väggarna tidigare endast dragits över med plastfilm fanns inget spirverk med lämpliga spikregler. Arbetet blev därför mera omfattande än beräknat. Ett spirverk inpassades i stålskelettet. Härvid befanns att en stor del av de längsgående plankorna, som hade fästs vid stålskelettet som stöd för det regelverk som höll fast plasten, hade lossnat från balkarna. Dessa fästes nu med kraftiga däcksbultar (10 mm).
Som förutsättning för EU-bidraget krävdes ett vindskydd innanför väggpanelen, vilket även innebar ökat arbete.
En av svårigheterna bestod i att man inte kunde få byggnadsställningar i tillräcklig mängd. En otroligt stor del av arbetstiden bestod därför i att bygga upp, riva ner, flytta och åter bygga upp ställningarna.

Ortens firmor ställde sig positiva till projektet och donerade största delen av behövligt material.
UPM Kymmene Adp donerade allt trävirke: väggpanelen färdigt målad med röd latexfärg, 4 och 5 tums bräder till takets utskiften, hörnbräder och fönster- och dörrfoderningar, plankor till spirverk samt allt virke som behövdes under plåttaket.
Hartman Ab donerade 50 liter svart latexfärg till takkanterna och lister. Dessutom en del olika tillbehör.

Genom Hartmans förmedling gav OFA 320 kg galvaniserad spik av olika dimensioner.
Största delen av byggnadsställningarna (HAKI-ställningar) har gratis utlånats av Rakennusalan Konevuokraamo Oyj, en del från Jakobe, som har givit stor hjälp med sina kranar.
Sjöbergs bageri har bestått spikargänget med örfilar till kaffet varje talkodag.
Taket ingick ej i talkoåtagandet; dock må nämnas att takplåt jämte andra tillbehör till taket donerades av Rannila Steel.

Spikargänget

Sammanlagt 26 personer har deltagit i "spikangänget", som har arbetat sammanlagt 1.068 timmar. Deltagare har kommit från Jakobstadsnejden, Karleby, Vasa och Helsingfors.
Som teknisk ledare har fungerat Gunnar Öst. Som "inpiskare" Bror Hagström.

Vegagänget

Bert Nymans "vegagäng", som inledde sitt arbete genast när Vega anlände till Jakobstad, koncentrerade sig ursprungligen helt på själva fartyget. För att säkerställa att skonaren skyddas inför vintern har även detta gäng jobbat på byggnaden. Gänget har skött om resningen av stommen till trapphuset och visningsannexet. Med sina speciella sakkunniga har de skött en hel del metall- och svetsningsarbeten och liknande krävande moment. Gänget har även deltagit i själva "väggspikningen". Stommen, stålbalkarna, till förlängningen av huset restes av Byggnads Ab Forsström med Olof Broo som svetsare.
Nymans Vegagäng har per 1.12.1998 avverkat sammanlagt 3.530 talkotimmar. Häri ingår de 816 timmar, som 12 medlemmar från gänget arbetat på själva skjulet.

Totala antalet talkotimmar stiger sålunda till 1.884 och deltagarna till 38 personer.

Den 26 november var alla väggar och utskiften spikade och alla hörnbräder och lister på plats. Byggnadsställningarna var nedtagna och en del av dem återlämnades till donatorn.
Spikargänget har arbetat dagtid. Talkoledarna är på plats klockan 9.00. Vid samma tid brukar de flesta deltagare komma. Arbetet har fortsatt till klockan 16-17.00. Tisdag och torsdag stadgades småningom talkodagar.
Gänget fortsätter arbetet. I första han skall området städas och överloppsvirket staplas och skyddas. Dessutom fortsätter arbetet med den inredning som behövs, golv till visningsannexet, utställningshyllor m.m. De olika skjulen, som uppfördes till skydd för bygnadsvirke och förnödenheter för Wapnet, har med åren blivit sneda och fula, - dessa skall nu rätas upp och snyggas till.
Arbetet tar inte slut.

Bert Nymans Vegagäng har arbetat varje lördag förmiddag plus en vardagkväll i veckan, ibland två kvällar. I allmänhet tre timmar varje skift. Sedan hallen nu har färdigställts riktar Vegagänget sin uppmärksamhet igen på själva fartyget.

Byggnads Ab Forsström har på synnerligen förmånliga villkor skött byggandet av bryggan med rälsen samt stålskelettet till förlängningen och de sätter även plåttaket.

Från Arbetskraftsbyrån här placerade totalt 4 personer har deltagit i hallbygget vid olika tider.

Vega togs in i ett skjul bestående av ett stålskelett med några fladdrande plastremsor. Nu har hon hela och vackra väggar omkring sig.
Nu i januari 1999 är även taket färdigt och Vega är skyddad för vidare förfall.

Jakobstad den 26 januari 1999
Bror Hagström

Varvet - Telakka 01
Varvet - Telakka 02
Varvet - Telakka 03
Varvet - Telakka 04
Varvet - Telakka 05
GamlaHamn_logotyp.png

Gamla Hamn i Jakobstad rf

gamlasatama@gmail.com

Vega-stiftelsen

info@vegastiftelsen.fi

Vega-stiftelsen tfn: 044 242 2073

Maria Lunabba tfn: 050 594 7814

Gamla Hamnvägen 19, Jakobstad

Skeppsgården öppen 3.6–26.7.2024

må–fre kl. 11–16

Övriga tider enligt överenskommelse

Jakobstads Gamla Hamn Ab

peter.bostrom@datic.fi