Sök på sidan

Ett stycke sjöfartshistoria

Idén om att bygga ett större segelfartyg i trä i Jakobstad, med gamla hantverksmetoder och så autentiska material som möjligt, mognade fram i början av 1980-talet. Man ville utveckla turismen i Jakobstad och ta vara på det gedigna sjöhistoriska kunnandet i staden. Valet föll på galeasen Jacobstads Wapen och Gamla hamn-området som byggnadsplats.

Bolaget Jakobstads Gamla Hamn, där Staden Jakobstad stod som största aktieägare, bildades för organisera och genomföra bygget. 1987 inledde planeringen enligt de äldsta i Finland bevarade skeppsritningarna, gjorda 1758 av Fredrik Henrik af Chapman. På 1700-talet byggdes ca 30 skepp enligt Chapmans ritningar.

Gammalt hantverk och talkokraft

Byggstarten skedde 1988. Det fanns en liten ordinarie arbetsstyrka, men största delen av arbetet gjordes på talkokraft under flera års tid. Finansieringen bestod till största del av donationer från näringslivet.

Målsättningen var att så långt som möjligt använda material och arbetsmetoder som motsvarar 1700-talets skeppsbyggarkonst. Som virke användes bl.a. äldre tallar och granar som gav stock och plan, samt rötter och annat krumvuxet virke till knän.

Riggen var uteslutande gjord av hamptågvirke utan syntetiska material. Repen slogs i Skellefteå, där en repslagarbana från 1800-talet fanns bevarad. Varvet hade en egen smedja för tillverkning av metalldelar. Segelduken av hampa vävdes på beställning i Ungern och syddes för hand, dels i Jakobstad och dels i Skellefteå.

Endel moderna inslag hade skeppet dock. Fartyget utrustades med två dieselmotorer, och passagerarutrymmen och teknologi, såsom t.ex. modern navigationsutrustning, måste naturligtvis motsvara dagens krav på säkerhet och komfort.

Klicka på bilden för att se större version!

01 Bygget 1988-1989
02 Bygget 1989
03 Bygget 1990
04 Bygget
05 Sjösättning
06 Sjösättning
07 Sjösättning
08 Sjösättning
09 Wapnet seglar
10 Wapnet vintertid

Skeppet seglar

12 juli 1992 sjösattes fartyget i strålande sommarväder och till stor publik. Sin jungfruresa tog galeasen 1994. Skeppet gjorde publika seglatser i Bottenviken och användes som en symbol för staden Jakobstad. Bland annat deltog det i 300-årsfirandet av Sankt Petersburg, Ryssland, år 2003.

År 2005 upptäcktes att borden fått rötskador, och fartyget togs upp på land för reparationer. Jacobstads Wapen står idag på skeppsgården bredvid skolningsskeppet Vegas hall.

Källor

Bilderna från bygget och sjösättningen av Jacobstads Wapen kommer från Jakobstads Museum.

För texten har Jan Kronholms bok "Jacobstads Wapen" Historien om ett skeppsbygge (1994, Jakobstads sjöhistoriska förening rf.) använts som källa. I boken finns intressant läsning samt en mängd bilder från både bygge och seglats - läs den gärna!

GamlaHamn_logotyp.png

Gamla Hamn i Jakobstad rf

gamlasatama@gmail.com

Vega-stiftelsen

info@vegastiftelsen.fi

Vega-stiftelsen tfn: 044 242 2073

Maria Lunabba tfn: 050 594 7814

Gamla Hamnvägen 19, Jakobstad

Skeppsgården öppen 3.6–26.7.2024

må–fre kl. 11–16

Övriga tider enligt överenskommelse

Jakobstads Gamla Hamn Ab

peter.bostrom@datic.fi