Sök på sidan

Vegahallen

Krigsskadeståndsskeppet Vega

Krigsskadeståndsfartyget Vega är en tremastad skonare, byggd i trä och riggat som skonertskepp, som år 1952 levererades till Sovjetunionen som en del av det tunga krigsskadestånd, som ålades Finland som villkor för fred. 20% av skadeståndet bestod av sammanlagt över 500 nybyggda fartyg, av dem 91 st 300 tons skonare.

Vega togs ur bruk 1979 och togs upp på slip 1986. EestiMeremuseum hade för avsikt att sanera henne, men arbetet kom aldrig i gång på allvar. Skonaren var dåligt skyddad och började förfalla. På finländskt håll planerades olika sätt att rädda Vega, men många hinder tillstötte.

Efter sonderingar och underhandlingar med Eesti Meremuseum beslöt Jakobstads Gamla Hamn Ab att grunda en stiftelse, som den 3 juni 1996 registrerades med namnet Vega-stiftelsen.

Vega stod på slip i slutet av 1990-talet när renoveringen av skeppet påbörjades. Då var avsikten att skonaren skulle segla. Omfattningen av renoveringen visade sig vara övermäktig. De flesta av spanterna var ruttna och måste förnyas, ett arbete som nu är utfört i förskeppet.

År 2012 tog Vega-stiftelsen beslutet att Vega inte mera kommer att segla. Skonaren skall ställas ut i en egen hall, likt regalskeppet Vasa i Stockholm. Som en representant för sin tids skicklighet att bygga fartyg av inhemskt trä med innovativa material och produktionstekniker. Stiftelsen vill väcka allmänhetens, speciellt ungdomens intresse för fartyget och för de historiska värden skeppet representerar.

Med Tallinn som hemhamn har Vega fungerat som ett skolfartyg för Sovjets handelsflotta. På Vega har således estniska sjömän fått sin utbildning.

Vega 01

GamlaHamn_logotyp.png

Gamla Hamn i Jakobstad rf

gamlasatama@gmail.com

Vega-stiftelsen

info@vegastiftelsen.fi

Vega-stiftelsen tfn: 044 242 2073

Maria Lunabba tfn: 050 594 7814

Gamla Hamnvägen 19, Jakobstad

Skeppsgården öppen 3.6–26.7.2024

må–fre kl. 11–16

Övriga tider enligt överenskommelse

Jakobstads Gamla Hamn Ab

peter.bostrom@datic.fi